Noteikumi

TIESĪBU AKTA TIESĪBU AKTA NOTEIKUMI

I. Definīcijas

Noteikumos lietotie termini nozīmē:

 1. Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība, kas nav juridiska persona, kuras īpašie noteikumi piešķir tiesībspēju, un kas veic Pasūtījumu Veikalā;
 2. Civilkodekss - 23. gada 1964. aprīļa akts (Likumu Vēstnesis Nr. 16, 93. punkts ar grozījumiem);
 3. Noteikumi - šie noteikumi par elektronisko pakalpojumu sniegšanu kā daļu no interneta veikala www.Toptester.pl
 4. Tiešsaistes veikals (veikals) - vietne, kas pieejama vietnē: mojetestery.pl, caur kuru Klients var īpaši veikt Pasūtījumus; mojetestery.pl ir tiešsaistes parfimērija, kuru vada: 'Luxperfum sro', Rohanske nabrezí 678, 186 00 Praha 8, Čehija. Uzņēmums ir reģistrēts Prāgas Pašvaldības tiesā ar numuru C118633 NIP CZ27609056, REGON 27609056
 5. Preces - Interneta veikalā piedāvātie produkti;
 6. Pārdošanas līgums - līgums par Preču pārdošanu Civilkodeksa izpratnē, kas noslēgts starp www.mojetestery.pl un Klientu un noslēgts, izmantojot Veikala vietni;
 7. Patērētāju tiesību likums - 30. gada 2014. maija likums par patērētāju tiesībām (2014. gada Likumu žurnāls, 827. punkts);
 8. Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu - 18. gada 2002. jūlija Likums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu (Likumu Vēstnesis Nr. 144, 1204. punkts, ar grozījumiem);
 9. Pasūtījums - klienta gribas deklarācija, kuras mērķis ir tieši noslēgt pārdošanas līgumu, īpaši norādot Preču veidu un daudzumu.

II. Vispārīgi noteikumi

 1. Šie noteikumi nosaka interneta veikala www.mojetestery.pl lietošanas noteikumus, veikalā pieejamo produktu pasūtījumu veikšanu, pasūtītās preces piegādi Klientam, Klienta samaksāto preču pārdošanas cenu, Klienta tiesības atteikties no līguma un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas noteikumus.
 2. Visa informācija vietnē www.mojetestery.pl ir pieejama poļu valodā.
 3. Lai izmantotu interneta veikalu www.mojetestery.pl, ieskaitot veikala sortimenta pārlūkošanu un preču pasūtījumu veikšanu, ir nepieciešams:
  a) dators ar piekļuvi internetam un tīmekļa pārlūkprogramma, piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera;
  b) iespējot "sīkfailus" un javascript,
  c) aktīvs e-pasta konts (e-pasts).
 4. Klientam interneta veikals www.mojetestery.pl jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim.
 5. Klientam vajadzētu atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu ietekmēt Interneta veikala pareizu darbību, tostarp jo īpaši no jebkādas iejaukšanās interneta veikala saturā vai tā tehniskajos elementos, ieskaitot nelegāla satura piegādi.
 6. Pārdevējs veic pasākumus, lai nodrošinātu Interneta veikala pareizu darbību, ciktāl tas izriet no pašreizējām tehniskajām zināšanām, un apņemas saprātīgā laikā novērst visus pārkāpumus, par kuriem ziņojuši klienti. Klients jebkurā laikā var paziņot Pārdevējam par jebkādiem pārkāpumiem vai pārtraukumiem Interneta veikala vietnes darbībā. Par pārkāpumiem, kas saistīti ar Veikala darbību, var rakstveidā ziņot uz veikala e-pasta adresi.

III. Reģistrācija un pieteikšanās

 1. Lai reģistrētos interneta veikalā (izveidojot Klienta kontu), aizpildiet reģistrācijas veidlapu, norādot adreses datus, kontaktinformāciju, e-pasta adresi un konta pieteikumvārdu un paroli, akceptējiet Interneta veikala noteikumus un piekrītiet personas datu apstrādei tiktāl, cik nepieciešams elektroniski sniegto pakalpojumu satura, izmaiņu, risinājumu un pareizas ieviešanas izveidošana, veidošana un klientu pasūtījumu izpilde.
 2. Reģistrēšanās interneta veikalā, kā arī tiešsaistes veikala funkcionalitātes izmantošana ir bez maksas.
 3. Pēc reģistrēšanās interneta veikalā katra pieteikšanās tiek veikta, izmantojot reģistrācijas formā norādītos datus, ievadot pieteikuminformāciju un paroli. Klientam ir pienākums saglabāt sava konta pieteikuminformāciju un paroli noslēpumā.
 4. Lai dzēstu Klienta kontu no Interneta veikala, uz veikala e-pasta adresi jānosūta e-pasts ar lūgumu noņemt kontu no e-pasta adreses, kas pašlaik reģistrēta Interneta veikalā.
 5. Lai veiktu pirkumus, reģistrācija interneta veikalā nav nepieciešama.

IV. Maksājums un cena

 1. Visu interneta veikalā esošo produktu cenas ir izteiktas Polijas zlotos.
 2. Norādītās cenas ir bruto cenas. Cenās nav iekļautas piegādes izmaksas.
 3. Pircējs var samaksāt par pasūtītajām precēm:
  1) bankas pārskaitījums uz Veikala bankas kontu vietnē www.mojetestery.pl
  2) samaksa pēc preču saņemšanas (samaksu iekasē kurjers) - skaidra nauda pēc piegādes.
 1. Ja maksājums tiek veikts ar bankas pārskaitījumu, Klientam tiek lūgts samaksāt, pamatojoties uz veikto Pasūtījumu, un pārskaitījuma nosaukumā norādīt tikai Pasūtījuma numuru.

V. Pasūtījumi

 1. Klients var veikt pasūtījumus, izmantojot vietni www.mojetestery.pl, pievienojot izvēlēto produktu grozam, izvēloties piegādes metodi un noklikšķinot uz pogas "pasūtīt un maksāt",
 2. Pasūtījums tiek apstrādāts 24 stundu laikā (ja vien nav skaidri norādīts cits piegādes datums):
  - no pasūtījuma veikšanas brīža, ja maksājums tiek veikts pēc piegādes,
  - no brīža, kad Klienta maksājums tiek ieskaitīts Veikala kontā www.mojetestery.pl, maksājuma gadījumā ar bankas pārskaitījumu.

VI. Piegādes noteikumi un izmaksas

 1. Interneta veikals nosūta Produktus darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, izmantojot kurjeru firmas, kas norādītas cilnē "PIEGĀDE"
 2. Detalizēts piegādes laiks tiek sniegts klientam katru reizi, veicot pasūtījumu.
 3. Piegādes izmaksas ir norādītas cilnē "SŪTĪJUMS"

VII. Tiesības atteikties no līguma

 1. Klientam, kurš ir Patērētājs, ir tiesības atteikties no līguma, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
 2. Patērētājs var atteikties no līguma, iesniedzot deklarāciju par atteikšanos no līguma. Šādu deklarāciju var iesniegt, izmantojot atteikuma veidlapas paraugu (saskaņā ar likuma par paraugu, kas minēts likuma par patērētāju tiesībām 30. panta 1. punktā), kas ir šo noteikumu pielikums. Patērētājs var iesniegt arī atšķirīgu nepārprotamu paziņojumu par atteikšanos no līguma.
 3. Deklarāciju par atteikšanos no līguma Patērētājs var nosūtīt uz veikala e-pasta adresi.
 4. Lai ievērotu termiņu, pietiek ar paziņojuma nosūtīšanu pirms tā termiņa beigām.
 5. Atteikšanās no līguma gadījumā līgums tiek uzskatīts par spēkā neesošu. Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no izziņas saņemšanas dienas un atdot preces no Patērētāja, atgriezt Patērētājam visus maksājumus, ko viņš veicis par precēm. Pārdevējs atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru lieto Patērētājs, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citai atdošanas metodei, kas viņam nerada nekādas izmaksas.
 6. Patērētāja pienākums ir nekavējoties atgriezt preces Pārdevējam, bet ne vēlāk kā 14 dienas no dienas, kad viņš atteicās no līguma.
 7. Patērētājs sedz tikai tiešās Produkta atgriešanas izmaksas, t.i., Produkta atgriešanas Interneta veikalā izmaksas sedz Pircējs.
 8. Patērētājs var atgrieztajai precei pievienot pirkuma apliecinājumu.
 9. Patērētājs ir atbildīgs par atgriezto Produktu vērtības samazināšanu, izmantojot tos tādā veidā, kas pārsniedz to, kas nepieciešams, lai noteiktu Produktu raksturu, īpašības un darbību.
 10. Tiesības atteikties no līguma nav Patērētājam saistībā ar līgumiem:
  1) kurā pakalpojuma priekšmets ir noslēgtā iepakojumā piegādāts Produkts, kuru pēc iepakojuma atvēršanas veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt, ja paka ir atvērta pēc piegādes;
  2) kurā pakalpojuma priekšmets ir Produkti, kas pēc piegādes sava rakstura dēļ ir nedalāmi saistīti ar citām lietām.

VIII. Sūdzības

 1. Pārdevējs ir atbildīgs Klientam par iegādāto Preču fiziskiem vai juridiskiem defektiem (garantija).
 2. Sūdzības gadījumā klients var atgriezt preces uz pasta kastes adresi, kas tiks norādīta atsevišķā ziņojumā - pa Polijas pastu
 3. Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas, uz to jāatbild un jāatmaksā Klientam pienākošās summas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
 4. Ja pārdotajai precei ir trūkums, Pircējs var iesniegt deklarāciju par cenas samazināšanu vai atteikšanos no līguma, ja vien Pārdevējs nekavējoties un bez liekām neērtībām Klientam neaizstāj defektīvo preci ar preci, kurā nav defektu, vai novērš defektu. Šis ierobežojums neattiecas, ja preci Pārdevējs jau ir nomainījis vai salabojis, vai arī Pārdevējs nav izpildījis pienākumu nomainīt preci ar defektu vai novērst defektu.
 5. Ja Klients ir Patērētājs, viņš Pārdevēja ierosinātā defekta novēršanas vietā var pieprasīt, lai prece tiktu nomainīta ar bez defektiem, vai arī preces nomaiņas vietā pieprasīt defekta novēršanu, ja vien nav iespējams panākt, ka preci saskaņā ar līgumu izvēlas Patērētāja izvēlētajā veidā, vai tas prasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar veidu, kā piedāvā Pārdevējs. Novērtējot izmaksu pārsniegumu, tiek ņemta vērā preces bez trūkumiem vērtība, konstatētā defekta veids un nozīmīgums, kā arī neērtības, kuras pretējā gadījumā patērētājs varētu pakļaut.
 6. Samazinātajai cenai jābūt tādai proporcionālai cenai, kas izriet no līguma, kurā defektīvās preces vērtība ir preces bez defekta vērtībai.
 7. Klients nedrīkst atteikties no līguma, ja trūkumam nav nozīmes. Tas neietekmē patērētāja tiesības atteikties no līguma, nenorādot iemeslu.
 8. Klients var pieprasīt preces nomaiņu pret preci bez defektiem vai defekta novēršanu. Pārdevējam ir pienākums saprātīgā termiņā nomainīt bojāto preci ar defektu vai novērst defektu bez liekām neērtībām klientam. Pārdevējs var atteikties apmierināt Klienta pieprasījumu, ja nav iespējams panākt, ka defektā ietilpstošā prece tiek saskaņota ar līgumu klienta izvēlētajā veidā, vai arī tas prasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar otro iespējamo metodi, kā panākt tās atbilstību līgumam. Ja klients ir uzņēmējs, pārdevējs var atteikties nomainīt preci ar preci, kurā nav defektu, vai novērst defektu arī tad, ja šī pienākuma kompensēšanas izmaksas pārsniedz pārdotās preces cenu.
 9. Pārdevēja pienākums ir pieņemt no Klienta defektīvo preci, ja prece tiek aizstāta ar nederīgu vai tiek atteikts no līguma.
 10. Ja Patērētājs ir pieprasījis preces nomaiņu vai defekta novēršanu vai iesniedzis paziņojumu par cenas samazinājumu, norādot summu, par kādu cena jāsamazina, un Pārdevējs nav atbildējis uz šo pieprasījumu 14 dienu laikā, tiek uzskatīts, ka pieprasījums tika uzskatīts par pamatotu.

 XIII. Nobeiguma noteikumi

 1. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, tiek piemēroti piemērojamo Polijas tiesību aktu noteikumi, jo īpaši Likuma par patērētāju tiesībām un Civilkodeksa noteikumi.
 2. Jebkurus strīdus, kas rodas starp Klientu, kurš ir uzņēmējs, un Pārdevēju izšķir tiesa, kas ir kompetenta pārdevēja atrašanās vietā.
 3. Pārdevējam ir tiesības mainīt noteikumus. Noteikumu grozījums stājas spēkā Pārdevēja norādītajā datumā, ne mazāk kā 14 no jauno noteikumu publicēšanas dienas tīmekļa vietnē. Turklāt Pārdevējs paziņos par izmaiņām Klienta, kurš ir Patērētājs, noteikumos uz e-pasta adresi, lai Patērētājs akceptētu noteikumu izmaiņas. Pasūtījumi, kas veikti pirms noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, vienmēr tiek izpildīti saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā brīdī, kad klients noslēdz līgumu.

Mums patīk jūsu iepirkšanās